Hlavní stránka

Plánované akce
- Rozpis soutěží
Události roku 2024
- Výroční valná hromada
V sobotu proběhla za účasti hostů z města, okolích sborů a našich členů výroční valná hromada.
Byla shrnuta činnost v předchozím roce.
Hlavními body bylo pořádání výročí 120 let a zábavy. Dále účast našich týmů mužů a žen na soutěžích. A v neposlední řadě také činnost s dětmi a jejich účast na soutěžích.
Události roku 2023
- Výroční valná hromada
V sobotu 21. ledna proběhla výroční valná hromada.
Za přítomnosti 32 členů a 13 hostů byla shrnuta naše činnost v roce 2022.

Následovala volná diskuze a po ní večeře v podobě výborného guláše od našeho šéfkuchaře Danka Fišara.
- Úklid před volbami
Před oběma koly prezidentských voleb jsme připravovali naší klubovnu, která následně sloužila jako volební místnost 5. volebního okrsku.
V klubovně jsme uklidili, nanosili dřevo a přerovnali stoly a židle.
SDH Rvacov (*1903)