Hlavní stránka

Plánované akce
- Rozpis soutěží
Události roku 2024
- Výroční valná hromada
V sobotu proběhla za účasti hostů z města, okolích sborů a našich členů výroční valná hromada.
Byla shrnuta činnost v předchozím roce.
Hlavními body bylo pořádání výročí 120 let a zábavy. Dále účast našich týmů mužů a žen na soutěžích. A v neposlední řadě také činnost s dětmi a jejich účast na soutěžích.
SDH Rvacov (*1903)